Abovo Media heeft 10 bureaus geschonken aan onze stichting voor het inrichten van ons (nog officieel aan te kondigen) activiteitencentrum voor de ouderen. In het activiteitencentrum willen we workshops, bingo’s en andere leuke activiteiten organiseren, uiteraard ingericht met de juiste voorzieningen om een veilige plek aan te bieden zodra de lockdown is opgeheven.

We zijn nog op zoek naar zo’n 20 extra bureaus of tafels, bij voorkeur dezelfde hoogte, zodat we dit gemakkelijk kunnen inrichten met transparante spatschermen en afstandsmarkeringen.

Met de bureaus van Abovo Media zijn we al aardig ver gekomen en daar zijn we natuurlijk erg blij mee! Bedankt Abovo Media!