Kringloopwinkel Dromehof schenkt negen zogenoemde Reminiscentie koffers aan welzijnsorganisatie Wilgaerden. Mevrouw Lakeman, activiteitenbegeleidster van Avondlicht, heeft de koffers namens Wilgaerden inmiddels in ontvangst genomen.

De koffers zullen worden gebruikt als “ Reminiscentie koffers”. Iedere locatie van Wilgaerden zal over een koffer kunnen beschikken, die tijdens een bijeenkomst van activiteitenbegeleiders wordt gepresenteerd. “Reminiscentie” is een gedachte aan iets uit het verleden, dat overeenkomt met een huidige waarneming.

Herinneringen aan oplossingen uit het verleden kan ouderen helpen beter met huidige problemen om te gaan. In de koffers worden artikelen van vroeger gepresenteerd, die nu niet meer voorkomen. Ook worden er wel hedendaagse artikelen in de koffers gedaan, zoals bijvoorbeeld een selfie stick om een leuke discussie aan te gaan. Doel is een leuke middag voor de cliënten van Wilgaerden te organiseren.