Brievenbus van Kringloopwinkel Goed voor Oud bij zorginstellingen

Elk jaar doet Stichting Goed voor Oud een onderzoek onder de ouderen in de regio. Dit jaar hebben we het groots aangepakt en publiceren we de cijfers! Benieuwd naar de resultaten? Leest u verder.

Onderzoek

We hebben ruim 500 ouderen gevraagd mee te doen aan ons onderzoek. Hoe zit het nu werkelijk? Hoeveel ouderen hebben het financieel te krap om hulpmiddelen aan te schaffen of om aan activiteiten mee te doen. Hoe zit het met de leefomstandigheden en tot slot voor ons ook een hele belangrijke vraag: hoe zit het met de eenzaamheid?

In samenwerking met diverse zorgcentrums in West-Friesland hebben we het onderzoek gestart. Op ieder locatie hebben we aan alle bewoners onderzoeksformulieren uitgedeeld. Deze konden de bewoners deponeren in onze brievenbussen die tot aan het einde van december bij alle balies hebben gestaan.

We willen elk zorgcentrum hartelijk bedanken voor de medewerking!

Onder hen die mee hebben gedaan aan het onderzoek delen we nieuwjaarscadeaus uit. Gezien de resultaten van het onderzoek echter willen we wat extra’s doen. U kunt daarbij helpen, lees meer hierover onderaan dit bericht!

Onderzoeksresultaten

  • 45,00% van de ondervraagden geeft aan meer financiële ondersteuning te willen voor noodzakelijke (hulp)middelen en om mee te kunnen doen aan meer activiteiten.

  • 61,94% van de ondervraagden geeft aan meer (en betaalbare) sociale activiteiten te willen in de omgeving.

  • 30,00% van de ondervraagden geeft aan dat er meer aandacht moet worden besteed aan het verbeteren van de omgeving door bijvoorbeeld renovatie en uitbreiding.

  • 25,28% van de ondervraagden geeft aan dat er meer aandacht moet worden besteed aan religie.

Onderzoek naar Eenzaamheid

Dit zijn de gemiddelde cijfers van West-Friesland:

46,94% van de ondervraagden geeft aan slechts 1 keer of minder per week bezoek te ontvangen.

28,06% van de ondervraagden geeft ook aan geen contact te hebben met de buurtbewoners.

Maak een verschil of kom in actie!

Vervul een wens, kom in contact met een eenzame oudere of geef iets persoonlijks zoals een brief, kaart of e-mail (steeds meer ouderen betreden de digitale wereld, ook wij ondersteunen hen hier bij!).

Geen tijd maar wel willen helpen? Geen probleem, help ons de ouderen te helpen!

Wilt u een verschil uitmaken maar weet u niet goed hoe? U kunt ons helpen de ouderen te helpen! Door bijvoorbeeld tweedehands spullen te schenken of door een financiële bijdrage. Deze worden altijd besteed aan de activiteiten, dus uw bijdrage komt 100% ten goede aan het doel!