Woon-zorgcentrum Avondlicht in Hoorn organiseert een themaweek op verschillende afdelingen voor hun cliënten. Voor de afdeling de Plataan is het thema: ‘Indonesië’. Voor deze afdeling hebben wij allerlei spullen verzameld. In onze kringloopwinkel overhandigde Dromehof vrijwilligster Marja van der Post de spullen aan Avondlicht medewerkster Marjolijn Ooijevaar.

We wensen de cliënten veel plezier tijdens deze themaweek en hopen in de toekomst weer wat te kunnen betekenen voor deze en andere afdelingen van Avondlicht!